Call Center : (021) 8192210 Whatsapp : 0812-1212-8383

Imam Tarawih Dari Timur Tengah

  • “Sesungguhnya Rasulullah pada suatu malam salat di masjid lalu para sahabat mengikuti salat Dia, kemudian pada malam berikutnya (malam kedua) Dia salat maka manusia semakin banyak (yang mengikuti salat nabi), kemudian mereka berkumpul pada malam ketiga atau malam keempat. Maka rasulullah  tidak keluar pada mereka, lalu ketika pagi harinya Dia bersabda: ‘Sungguh aku telah melihat apa yang telah kalian lakukan, dan tidaklah ada yang mencegahku keluar kepada kalian kecuali sesungguhnya aku khawatir akan diwajibkan pada kalian,’ dan (peristiwa) itu terjadi di bulan Ramadhan.” (Muttafaqun ‘alaih)

Shalat tarawih akan lebih khusyu

Bersama Imam dari madinah Al munawaroh

  • Syekh Ali Jaber ( da’i dan Hafidz Qur’a, 30 Juz )
  • Syekh Abdul Aziz Al areqy ( hafidz 30 Juz )
  • Syekh Husein jaber ( Pengajar Tahfidz qur’an di yayasan Syekh Ali jaber )
  • Syekh Annas Jaber ( hafidz )
  • Syekh ahmad Jaber ( hafidz qur’an 30 Juz )

Dan masih banyak masyaikh lainya dari timur tengah yg bacaannya fasih dan bersuara merdu Sehingga menambbah kekhusyuan ibadah shalat kita.

Hiasilah Al-Qur’an dengan suaramu, karena suara bagus itu akan menambahkan keindahan bagi Al-Qur’an.” (HR. Imam Hakim)

 

Dari Abu Hurairah ra. yang berkata: Aku mendengar Rasulullah saw. bersabda: ‘Allah tidak pernah mengizinkan sesuatu seperti mengizinkan seorang Nabi yang memiliki suara yang indah untuk melagukan al-Qur’an dan mengeraskan suaranya.’ (Muttafaq ‘alaih)

 

Yuk hiasi ibadah tarawih kita dengan Imam timur tengah agar menambah kekhusyuan dengan lantunan indah ayat ayat Al-qur’an yang di baca.

 

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *